دوره های خود را برگزار کنید.

برای ساخت دوره خود ابتدا در سایت ثبت‌نام نماید و پس از اطلاع از قوانین و مقررات دوره خود را ثبت نماید شما می توانید از امکانات برگزاری وبینار نیز برخوردار شوید. ‬